Ansvarsfraskrivelse:

Selv om vi til enhver tid prøver å ha all nødvendig informasjon og riktig informasjon på nettsidene våre, fraskriver vi oss alt ansvar tilknyttet dette.

Når det gjelder allergener og innhold i de forskjellige rettene viser vi til restaurantenes menyer, nettsider eller Facebooksider.

Prisene kan uten varsel endre seg, da dette er hver enkelt restaurant som styrer. Vi er kun en transportpartner.

Vi etterstreber å levere så fort som overhodet mulig på hver eneste tur, men siden vi ikke kan spå, spesielt om fremtiden, kan det bli forsinkelser da vi hverken styrer antall bestillinger eller føre/trafikk.

Shopping Cart